האם ניתן להשאיר את הרכיב מחובר לשקע, האם הרכיב צורך חשמל מהרכב, האם זה יכול לפגוע במצבר