השנתון/נפח/סוג המנוע שלי לא מופיע ברשימה, מה עלי לעשות