השנתון/הנפח/סוג המנוע שלי לא מופיע ברשימה. מה לעשות